Qui som

El projecte Livingchar

LivingChar neix com a resultat del projecte “Xarxa sostenible de biocarbó“, impulsat per tres cooperatives sense ànim de lucre: Carbón Vivo, Idària – Empresa d’inserció i TEB Verd.

El projecte “Xarxa sostenible de biocarbó” es va iniciar a finals de 2019 i té una durada prevista de 18 mesos.

El seu principal objectiu és crear les condicions perquè el sector cooperatiu generi llocs de treball mitjançant la transformació responsable de la biomassa en un producte d’alt valor, el biochar, i la seva comercialització.

Per assolir aquest objectiu, es van establir els següents objectius específics:

1. Crear una xarxa de producció i comercialització sostenible de biochar

2. Crear i desenvolupar una estratègia de màrqueting i comercialització del biochar que estimuli la demanda i faciliti el posicionament de la Xarxa de cooperatives com a referent en el mercat

3. Realitzar estudis d’investigació per a la generació de coneixement sobre el biochar

4. Difondre el coneixement sobre el biochar i el projecte de Xarxa de producció i comercialització, i formar cooperativistes i empleats d’entitats socials sobre el biochar

Equipo LivingChar web

Entre les actuacions incloses en el projecte destaquen les investigacions científiques i els assajos experimentals que s’estan realitzant per comprovar l’efecte que té el biochar en l’evolució dels sòls, el desenvolupament de les plantes i la productivitat de diferents cultius comercials.

Aquests estudis, realitzats per equips d’investigació de les Facultats de Biologia i Química de la Universitat de Barcelona, ​​tenen com a principal propòsit determinar quin tipus de matèria primera, de fertilització i de dosi de biochar són les més adequades i viables per a potenciar la fertilitat i productivitat dels cultius en els sòls de l’àrea mediterrània.

Els resultats obtinguts permetran a les entitats que impulsen LivingChar oferir un producte de qualitat recolzat per estudis que avalen la seva eficàcia com a condicionador i millorant de sòls.

A més de la Universitat de Barcelona, ​​participa en el projecte Tandem Social, que acompanya les cooperatives que desenvolupen el projecte en l’estudi de viabilitat i de relació entre els membres que componen la Xarxa de productors de biochar.

Finalment, cal destacar que el projecte “Xarxa sostenible de biocarbó” és un Projecte Singular subvencionat pel programa d’Economia Social que impulsa el Departament de Treball, Afers Social i Families de la Generalitat de Catalunya.

Proyecto promovido por:

economia social hrt

Afers Socials i Families 1

Con la financiación de:

nuevo logo ministerio

Cooperatives

Coneix les activitats, valors i experiències de les cooperatives que impulsem LivingChar:

CV

Carbón Vivo és una cooperativa sense ànim de lucre amb seu a Barcelona. La nostra activitat principal és el disseny i desenvolupament de solucions per a la gestió i transformació responsable de la biomassa en recursos d’alt valor mediambiental, com el biochar. La nostra missió és donar poder a les persones i a les organitzacions perquè es converteixin en agents de canvi per a la preservació i regeneració dels recursos naturals, com el sòl i l’aigua, i en la lluita contra el canvi climàtic. Si vols saber més sobre Carbó Viu, visita el nostre web.

logo idaria

Idària – empresa d’inserció és una cooperativa sense ànim de lucre amb seu a Llagostera (Girona). La nostra missió és la generació de nous llocs de treball per a persones en risc d’exclusió en el marc de l’economia verda i social. Entre les activitats que realitzem s’inclouen els serveis de gestió integral agrícoles, forestals i de manteniment. També realitzem serveis de formació i acompanyament en programes municipals i en projectes ocupacionals. Finalment, comercialitzem diferents productes derivats de bosc, com són el carbó vegetal, el biochar o els feixos de bruc, entre d’altres. Visita la nostra web per saber més sobre nosaltres.

teb-verd

Ted Verd és cooperativa de treball associat amb seu a Barcelona ciutat. Tenim com a propòsit social garantir la màxima integració soci laboral de joves i adults amb discapacitat psíquica. Entre les activitats que desenvolupem es troben la provisió de serveis de jardineria, manteniment i conservació, construcció i remodelació de jardins, manteniment d’espais públics i privats, activitats de neteja, i tots aquells serveis que puguin facilitar un major grau d’autonomia, satisfacció personal i qualitat de vida a les persones amb les que treballem. Coneix més sobre nosaltres al nostre web.