Biochar

Què és el Biochar?

El biochar és un material amb un alt contingut en carboni orgànic, molt porós, lleuger i estable, resultat de sotmetre la biomassa a altes temperatures en un entorn amb absència o baix contingut d’oxigen.

Les seves propietats el converteixen en un material altament versàtil, amb aplicacions en àmbits tan diversos com l’agricultura, la jardineria, la ramaderia, la reforestació, la construcció, el compostatge, la depuració d’aigües i la recuperació i descontaminació de sòls i aigües.

El biochar és una tecnologia reconeguda per l’IPCC pel seu gran potencial per mitigar el canvi climàtic.

Diferents estudis assenyalen que la producció sostenible de biochar a nivell mundial equivaldria a retirar anualment de l’atmosfera l’equivalent al 12% de totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Què és el Biochar?

El biochar és una estructura amb un alt contingut en carboni orgànic, molt porosa, lleugera i estable, resultat de sotmetre la biomassa a altes temperatures en un entorn amb absència o baix contingut d’oxigen.

Les seves propietats el converteixen en un material altament versàtil, amb aplicacions en àmbits tan diversos com l’agricultura, la jardineria, la ramaderia, la reforestació, la construcció, el compostatge, la depuració d’aigües i la recuperació i descontaminació de sòls i aigües.

El biochar és una tecnologia reconeguda per l’IPCC pel seu gran potencial per mitigar el canvi climàtic.

Diferents estudis assenyalen que la producció sostenible de biochar a nivell mundial equivaldria a retirar anualment de l’atmosfera l’equivalent al 12% de totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Biochar Natural 100x100

Beneficis del Biochar

El biochar s’utilitza cada vegada més en l’agricultura com esmena dels sòls perquè aporta importants beneficis:

  • Millora la seva capacitat de retenció d’aigua i nutrients
  • Millora la seva estructura i aireació
  • Incrementa l’activitat dels microorganismes beneficiosos per a les plantes

El resultat: millores en la productivitat i salut dels cultius, i un ús més eficient d’aigua i de fertilitzants.

Producte Natural

El biochar de LivingChar és un producte 100% natural, produït a partir de residus de biomassa i sota estrictes criteris de sostenibilitat. És, a diferència d’altres alternatives com la torba, un producte renovable i de proximitat.

El nostre propòsit és oferir un producte d’alta qualitat tant per a un ús professional com particular, respectuós amb el medi ambient i que promogui una economia circular i social.

Fes servir LivingChar per regenerar i potenciar la fertilitat, salut i productivitat dels teus sòls i substrats. Et convidem a que visitis les nostres aplicacions per a conèixer millor com LivingChar et pot ajudar a crear un sòl viu i fèrtil i en la cura de les teves plantes i cultius.

I recorda: cada quilogram de biochar que utilitzes evita l’alliberament de 2,5 kg de CO2 a l’atmosfera.

Visita la nostra botiga aquí

Fes servir LivingChar i sé part de la solució per mitigar el canvi climàtic!