Biochar

Què és el Biochar?

El biochar és un carbó orgànic que s’obté en sotmetre la biomassa a un procés d’alta temperatura en absència o amb baix contingut d’oxigen (piròlisi) i sota estrictes criteris de qualitat i sostenibilitat. Es tracta d’un material d’origen renovable que es caracteritza per presentar un alt contingut de carboni orgànic molt estable i per la seva elevada porositat.

Les seves propietats el converteixen en un material altament versàtil, amb aplicacions en àmbits tan diversos com l’agricultura, la jardineria i el paisatgisme, la ramaderia, la depuració d’aigües, la recuperació i descontaminació de sòls, i la construcció.

Eina eficaç per lluitar contra el canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels reptes més importants als quals s’enfronta la humanitat. En l’actualitat, la concentració de CO2 de l’atmosfera és tan alta que si volem evitar canvis catastròfics no n’hi ha prou amb reduir al màxim les emissions, sinó que necessitem retirar de l’atmosfera tant CO2 com sigui possible.

A LivingChar apostem pel biochar perquè és una de les tecnologies més segures, ràpides i eficients per retirar de l’atmosfera grans quantitats de CO2. Això s’aconsegueix gràcies a que durant la seva producció el C procedent del CO2 que les plantes havien retirat de l’atmosfera mitjançant la fotosíntesi es fixa de forma molt estable en el biochar, evitant així que es lliberi de nou a l’atmosfera per l’acció descomponedora dels microorganismes.

Gràcies a la capacitat del biochar de segrestar CO2, amb l’ús dels productes de LivingChar no només estàs millorant la qualitat dels sòls i la salut de les teves plantes, sinó que contribueixes a mitigar el canvi climàtic.

Què és el Biochar?

El biochar és una estructura amb un alt contingut en carboni orgànic, molt porosa, lleugera i estable, resultat de sotmetre la biomassa a altes temperatures en un entorn amb absència o baix contingut d’oxigen.

Les seves propietats el converteixen en un material altament versàtil, amb aplicacions en àmbits tan diversos com l’agricultura, la jardineria, la ramaderia, la reforestació, la construcció, el compostatge, la depuració d’aigües i la recuperació i descontaminació de sòls i aigües.

El biochar és una tecnologia reconeguda per l’IPCC pel seu gran potencial per mitigar el canvi climàtic.

Diferents estudis assenyalen que la producció sostenible de biochar a nivell mundial equivaldria a retirar anualment de l’atmosfera l’equivalent al 12% de totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Biochar Natural 100x100

En què es diferencien els productes de LivingChar

Tots els nostres productes estan elaborats amb biochar de la màxima qualitat, certificat pel Certificat Europeu de Biochar (EBC) per a l’ús en la millora de tot tipus de sòls i substrats, inclosos els utilitzats per a l’agricultura ecològica. La certificació de l’EBC és garantia de qualitat i seguretat en la cura dels sòls i de tot tipus de plantes, a més de la sostenibilitat de la seva producció i la seva contribució positiva al clima. I és que no tots els carbons es poden utilitzar per a la millora dels sòls: aquells no dissenyats per a aquesta finalitat poden contenir contaminants que danyen la salut dels sòls i les plantes durant dècades.

Solucions per a una agricultura i jardineria sostenibles i resilents

Descobreix a la nostra Botiga quin producte s’ajusta més a les teves necessitats. Disposem de fertilitzants ecològics i regeneradors de terra per a la horticultura i l’agricultura, i fórmules innovadores per a l’arbratge i verd urbà. També trobaràs solucions per al manteniment del césped i per a una jardineria que fa un ús responsable de l’aigua i dels fertilitzants.

Els nostres productes estan destinats a jardiners i agricultors conscients que busquen solucions eficients i respectuoses amb el medi ambient per a la millora dels sòls i el cuidat de tot tipus de plantes.

A LivingChar no fem servir torbes ni altres materials que contribueixin a la pèrdua de biodiversitat o a l’esgotament de recursos no renovables. A LivingChar apostem pel cuidat, la reutilització i revalorització dels recursos per crear solucions sostenibles, renovables i que ens ajudin a mitigar el canvi climàtic en lloc d’accelerar-lo.

Utilitza LivingChar per regenerar i potenciar la fertilitat, salut i productivitat de les teves terres de conreu. Et convidem a que visitis les aplicacions i sectors pels quals oferim solucions i així conèixer com els productes LivingChar et poden ajudar a crear un sòl viu i fèrtil i en el cuidat de tot tipus de plantes i conreus.