Descontaminació de Sòls i Aigua

Descontaminació amb biochar

La seva elevada superfície específica, gran capacitat d’adsorció i estabilitat fan del biochar un material ideal per eliminar una gran varietat de contaminants orgànics i inorgànics presents en sòls i aigües subterrànies i residuals.

Els resultats obtinguts en proves de laboratori i en experiments de camp assenyalen que el biochar podria ser una opció eficaç i econòmicament competitiva de biorremediació d’ambients contaminats per metalls pesants, tints, antibiòtics, hidrocarburs aromàtics poliactius (PAHs), insecticides i fertilitzants.

A més, el biochar també s’ha mostrat eficaç per tractar i recuperar sòls salins, un problema cada vegada més estès i que redueix de forma significativa la productivitat dels cultius.

Per si fos poc, l’ús de l’biochar en la remediació o recuperació de sòls aporta interessants beneficis addicionals com són la millora de la fertilitat d’aquests i la mitigació del canvi climàtic.

“Tecnologia natural y eficaç per descontaminar sòls i aigües”

Biochar en Agricultura y Descontaminación de suelos
2.coge-muestras
Biochar en Agricultura y Descontaminación de suelos

Què oferim?

Les capacitats d’adsorció del biochar depenen de la naturalesa dels contaminants i de les característiques pròpies del producte utilitzat, com són el pH i la superfície específica. Per aquests motius, en LivingChar apostem per col·laborar i treballar conjuntament amb els professionals i organitzacions que descontaminen i recuperen sòls i aigua per proporcionar el biochar que millor s’adapti a les necessitats específiques del projecte.

Si estàs interessat en investigar l’ús o emprar el biochar per a la remediació i recuperació de sòls i/o aigües contaminades, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i t’informarem sobre els nostres productes i tarifes.

Casos d’èxit del biochar en la descontaminació de sòls i aigües

Diferents estudis mostren el potencial del biochar per reduir la contaminació derivada de l’ús de fertilitzants, una problemàtica molt estesa i amb importants conseqüències socials, mediambientals i econòmiques.

Per exemple, Yao et al. (2012) assenyalen que el biochar redueix el lixiviat de nitrats, amoni i fosfats en sòls tractats amb biochar enfront d’altres sense biochar en un 34%, 34,7% i 20,6%, respectivament. Kameyama et al. (2012) reporten que el biochar absorbeix els nitrats aplicats als cultius. Això incrementa el temps de residència d’aquest nutrient a la zona de les arrels i, per tant, augmenta les probabilitats de la seva absorció per les plantes.

Aquests estudis indiquen que l’ús de biochar en els camps agrícoles permet reduir la quantitat de fertilitzants aplicats i la contaminació derivada del seu ús. Si s’estengués aquesta pràctica, es milloraria la qualitat de les aigües subterrànies, dels rius i els mars, al temps que es mitigaria el canvi climàtic!

3.suelo-contaminado2
pdf

Contacta amb nosaltres si estàs interessat en conèixer com el biochar pot utilitzar-se per reduir la contaminació en sòls i aigües.